Nghe tải download BXH Video Việt Nam tháng 8 tại Nhac.vui.vn
1
 2  
Hạng cao nhất: 1
Hồ Quang Hiếu
8,849
2
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Sơn Tùng MTP
8,479
3
 -1  
Hạng cao nhất: 2
Tuấn Hưng
6,835
4
 4  
Hạng cao nhất: 4
Cao Tùng Anh
5,577
5
 -1  
Hạng cao nhất: 1
Minh Vương
5,295
6
 4  
Hạng cao nhất: 6
Vũ Cát Tường
4,005
7
 2  
Hạng cao nhất: 3
Cao Thái Sơn
3,903
8
 -2  
Hạng cao nhất: 3
OnlyC
3,396
9
 -2  
Hạng cao nhất: 6
Bảo Anh
2,994
10
 -5  
Hạng cao nhất: 5
Minh Hằng
2,923
11
 8  
Hạng cao nhất: 4
Bảo Anh
2,169
12
 3  
Hạng cao nhất: 3
Hồ Quang Hiếu
2,126
13
 1  
Hạng cao nhất: 13
Hồ Ngọc Hà
2,023
14
 -2  
Hạng cao nhất: 3
Cao Tùng Anh
1,851
15
 -2  
Hạng cao nhất: 7
Sơn Tùng MTP
1,791
16
 14  
Hạng cao nhất: 16
Trung Quân Idol
1,678
17
 6  
Hạng cao nhất: 13
La Thăng
1,645
18
 -7  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
1,616
19
 6  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,429
20
 4  
Hạng cao nhất: 6
Nam Du
1,421
21
 1  
Hạng cao nhất: 2
Bích Phương
1,361
22
 -6  
Hạng cao nhất: 14
Lâm Chấn Huy
1,334
23
 5  
Hạng cao nhất: 21
Hương Tràm
1,307
24
 -6  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
1,276
25
 27  
Hạng cao nhất: 11
Phạm Trưởng
1,136
26
 6  
Hạng cao nhất: 18
Trung Quân Idol
1,045
27
 -1  
Hạng cao nhất: 1
The Men
1,024
28
 -8  
Hạng cao nhất: 11
Trung Quân Idol
942
29
 14  
Hạng cao nhất: 2
Lương Bích Hữu
875
30
 -3  
Hạng cao nhất: 4
Hồ Quang Hiếu
821
V = 45%W P + 15%W S + 15%W L + 15%W C + 10%W D
V : Điểm xếp hạng V-Chart
WP : Điểm trọng số "Nghe"
WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"
WD : Điểm trọng số "Lượt tải"
WL : Điểm trọng số "Thích"
WC : Điểm trọng số "Bình luận"